Hivatkozások

 • Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós osztálya: Dr. Pechó Zoltán:” Tájékoztató a fertőtlenítésről” (Bp. 2007.)
 • Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítő szerekről (Bp. 2009.)
 • Eü. Ágazati Szabvány (MSZ-03-190-87) Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása
 • A Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP)  irányelvei
 • 18/1998.(VI.3.)NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről

Fogalom meghatározások

Aszepszis: A betegellátás során alkalmazott munkamódszerek, munkafolyamatok és magatartásformák összessége, amelyekkel a mikroorganizmusok a beteg szervezetétől, de különösen annak nyitott testszöveteitől a steril eszközök, anyagok, műszerek alkalmazásával mikrobaszegény környezet megteremtésével távol tartható

 

Aszeptikus tér: Azon állandó határoló felületekkel lezárt terek, melyeken belül a levegő, a belső felületek, beleértve a térben elhelyezett tárgyakat, a tevékenység jellegével összefüggően meghatározott csíraszegénységűek, és ezen állapotuk folyamatos fenntartása is szükséges (pl. műtők, intenzív osztályok)

 

Mikroorganizmus: mikroszkopikus méretű, egy-, vagy többsejtű, vagy sejtes szerkezet nélküli élő szervezet. (Idetartoznak a baktériumok, gombák, vírusok, tágabb értelemben a moszatok és az egysejtűek is.)

 

Fertőtlenítés(Dezinfekció): minden olyan eljárás, amely a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására, illetve fertőzőképességük megszüntetésére irányul.

 

Fertőtlenítő hatás: azok a fizikai, kémiai, fizikai-kémiai tényezők, melyek a mikroorganizmusokkal közvetlenül érintkezve, megfelelő intenzitás és aktivitás mellett, meghatározott időtartam (un. behatási, vagy expozíciós időtartam) alatt azok pusztulását, inaktiválását idézik elő.

 

Fertőtlenítő eljárás: a fertőző forrásból a külső környezetbe kikerült kórokozó mikroorganizmusok fizikai, kémiai, valamint fizikai-kémiai hatásokkal történő elpusztítása, inaktiválása.

 

Fertőtlenítőszer: egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény, amely az előírt, megfelelő alkalmazás mellett élő, illetve fertőzőképes kórokozók elpusztítására, inaktiválására alkalmas és ilyen célra kerül engedéllyel forgalomba, illetve felhasználásra

 

Tiszta tér: zárttéri helyiség, melyben szabályozott a légtérben lévő mikrobák és részecskék száma, a légáramlás iránya, a levegő páratartalma, a légmennyiség és a nyomás, valamint minimalizált a mikrobák és a részecskék behatolása, keletkezése és megmaradása (egészségügyi fekvőbeteg ellátó intézményben tiszta térnek számít, pl. a transzplantációs helyiségek)

Tisztaterek és klíma rendszerek tisztítása fertőtlenítése

Klíma berendezések fertőtlenítése

Cél:

A klíma- és szellőző berendezések megfelelő és hatékony tisztítása, fertőtlenítése.

Alkalmazási terület:

steril szűrővel ellátott klímarendszerek, mesterséges szellőző berendezések,  tiszta és aszeptikus terekTevékenység rövid leírása:

Klímarendszer előkészítése

  

klímaberendezés üzemen kívül helyezése, áramtalanítása, fűtőberendezések kikapcsolása,

hűtőgép leállítása

a klíma gép eltávolítható burkolatának leszerelése, a befúvó ventillátorok, a hűtő és fűtőkaloriferek házának megbontása, elektrofilter kezelőajtók nyitása

a légszűrők kivétele a szűrőházból, szűrőkeretből (durva por-, vagy előszűrők, valamint por-, és steril szűrők) a berendezés fertőtlenítő tisztítása előtt, és erre a célra kijelölt területre helyezzük

a légcsatorna hálózaton a nyomvonal sajátosságainak megfelelő számú kezelő nyílás készítése

azon elemek kiszerelése, amit a technológia szükségessé tesz (pl. kettős könyök, terelőlemezes idomok, 12 méternél hosszabb egyenes szakaszok, függőleges vezetékszakaszok alsó elágazásai)

aszeptikus terekből a nedvességre érzékeny tárgyak (eszközök, műszerek) eltávolítása, melyek a takarítás során károsodhatnak, vagy szennyeződhetnek

az el nem távolítható tárgyakat (konnektorok, tűzérzékelők, orvosi gáz csatlakozók, diagnosztikai csatlakozók stb.) fóliázással védjük

befúvó anemosztátok leszerelése

„S” fokozatú szűrők kiszerelés

 

 

Klímarendszer légcsatorna hálózat belső felületének tisztítása


A kezelő nyílásokon és a leszerelt elemeken át a belső felületeket (szűrőbefogó házak, kaloriferek, cseppleválasztó elemek, csepptálcák, kondenz elvezetők és csatorna elemek) nagy nyomású mosó berendezéssel, egyfázisú, felületfertőtlenítő szerrel többször lemossuk.

A felületek mosását addig végezzük, ameddig a lefolyó víz üledéket nem tartalmaz, a klíma elemek felületei, a csővezetékek belseje por és szennyeződésmentes lesz.

A hosszabb idő óta üzemelő, elhanyagolt klímaberendezések kalorifereinek és szűrőinek tisztítására,
erős szennyeződések eltávolítására esetenként gőzborotva alkalmazása.

A felesleges mosóanyag összegyűjtése és eltávolítása vízfelszedővel

Tisztítható szűrőbetétek fertőtlenítése.

Szűrőbetétek lecsepegtetése.

Szűrőbetétek fa kereteinek fertőtlenítése áttörléssel vagy felületfertőtlenítő spray alkalmazásával.

Betétek szárítása.

A felület fertőtlenítőszert hagyjuk a gépelemek felületein megszáradni.

A fém és textil alapanyagú szűrőbetéteket felületfertőtlenítő szerrel impregnáljuk, kiszárítjuk.

A klímaberendezéssel üzemszemszerű állapotot hozunk létre, a légszárítás elindításával.

A klímaberendezés lépcsős üzembe helyezése a működés ellenőrzésével. A klímagépnek ezt követően folyamatosan üzemelnie kell!

Az „S” fokozatú szűréssel ellátott klímarendszerek szűrőházait egyedileg kell fertőtleníteni.Klímarendszer légcsatorna hálózat fertőtlenítése

 


 
A kezelő nyílásokon keresztül 0,5 ml/m2, 2 – 3%-os felület fertőtlenítőszert juttatunk a klímarendszer belső felületeire.

Visszaszerelés
 
a klímarendszer előszűrő fokozatait, tiszta vagy új elemeit visszahelyezzük
a mosáshoz eltávolított légcsatorna elemeket és a klímaberendezés burkolatát visszaszereljük


Aszeptikus tér fertőtlenítő takarítása, légtér előfertőtlenítéseA mosható felületek (csempefalak, padlózat) fertőtlenítése, magasnyomású mosóberendezés alkalmazásával történik. A keletkezett mosólevet vízfelszedővel távolítjuk el.

Az előzetesen nylon fóliával védett tárgyakról levesszük a védő fóliát, nedvességre érzékeny felületű tárgyakat felületfertőtlenítő spray alkalmazásával fertőtlenítjük, a nedvességtűrő képesség figyelembevételével.

A fertőtlenítés utolsó fázisának megkezdése előtt a helyiséget légtömören lezárjuk, szükség szerint kiegészítő tömítésekkel látjuk el.

A technológiai területet határoló fóliával izoláljuk.

A légcsatorna kezelőnyílásait ledugózzuk

Az aszeptikus tér aerosolos fertőtlenítése 3 %-os felület fertőtlenítőszer alkalmazásával, melyet folyamatosan juttatunk be a légtérbe. A befújás közvetlenül a légcsatornán áttörténik.

A fertőtlenítés behatási ideje 12 óra.

A helyiség kiszellőztetése klímagéppel, 2 órán keresztül, illetve a mindenkori légcsere szám figyelembevételével.A légcsatorna hálózat és az aszeptikus tér együttes fertőtlenítése

 


A klímarendszer légcsatorna hálózatának fertőtlenítését a NOCOSPRAY készülékkel végezzük.
A készülék száraz ködöt képez a használatra kész oldatból, mely mindenhova eljut és kifejti fertőtlenítő hatását.

A klímagép fűtő (lehetőleg előfűtő) kalorifere elé ideiglenesen beépítjük a fertőtlenítőszer porlasztó készüléket. A megfelelő fertőtlenítési programot beállítjuk, a készüléket elindítjuk.

A klímaberendezés folyamatos üzemelése mellett a porlasztó berendezés folyamatos működésével
végezzük a fertőtlenítést.

A bejuttatott 5 ml/m3  felület fertőtlenítőszer a kalorifer felületére és az áramló levegővel a légcsatorna minden részébe, résekbe, az aszeptikus térbe bejutva fejti ki hatását (széles hatásspektrum).

A fertőtlenítőszer hidrogén peroxid tartalma a behatási idő végére lebomlik, káros anyag nem marad a fertőtlenített térben.


A fertőtlenítési idő letelte után a porlasztó készüléket lezárjuk, a gépet kiszereljük.


A klímarendszer, az aszeptikus tér fertőtlenítő takarítása és a légtér fertőtlenítése az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya által kiadott és érvényben lévő „Tájékoztató a fertőtlenítésről” (Bp. 2012.) című kiadványban leírtak alapján történik.


Minden esetben az Országos Epidemiológia Központ Dezinfekciós Osztálya által kiadott és érvényben lévő „Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről” című kiadványban feltüntetett fertőtlenítő szert - szereket alkalmazzuk.

A klímafertőtlenítés során alkalmazott kémiai fertőtlenítőszerek érvényes Biztonsági adatlapjai a munkavégzés helyszínén megtalálhatóak.


Kiszellőztetés

A fertőtlenítési műveletek befejezése után a klímarendszert minimum 12 órán át üzemszerűen működtetni, szellőztetni kell.

Ezt követően a fertőtlenített egységek rendeltetésszerűen használatba vehetőek.

Gépi térfertőtlenítések

Társaságunk által alkalmazott Gépi térfertő berendezések:

 

 


Fontos kiemelni hogy a térfertőtlenítő gépek használata nem helyettesíti a terek kézi tisztítást és a klímarendszerek mechanikai tisztítását, szűrők rendszeres cseréjét!

 

 

NOCOLYSE/NOCOSPRAY Aeroszolos felületfertőtlenítés használatának előnyei tiszta tereknél:

A rendszer zárt térben történő felületfertőtlenítésre alkalmas eljárás. Kórokozók eliminálására szolgál minden olyan esetben amikor bizonyítottan illetve feltételezhetően ismeret vagy ismeretlen kórokozókkal szennyezett felületek találhatók a fertőtlenítendő helyiségekben.

Rendszeres használatával csökkenteni lehet a nosocomiális fertőzés kockázatát.

Az eljárás teljesen környezetbarát gyors és hatékony.

Hatékonyan kezeli az egyéb módszerekkel nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyeket, réseket is. A száraz köd mindenhová eljut, hiszen nagyon gyors fordulatszámon porlasztva kis méretben 0,3μ jutnak ki a OH-ionok a levegőbe.

Száraz ködképzés előnye, hogy nem korrodál, így a helyiségben minden gép, monitor bent maradhat
és hatékonyan fertőtleníthet. A papírcsomagoláson a köd nem jut keresztül ezért a helyiségben található papír csomagolású egyszerhasználatos eszközök is fertıtleníthetık vele.
A beavatkozás rövid időt vesz igénybe, így a helyiség hamar újrahasználható állapotba kerül. Akár két
műtét között is lehet és érdemes használni.
Használata után szellőztetést nem igényel. A beavatkozás után semmilyen káros anyag nem marad a
helyiségben. Maradványként sem por, sem egyéb zavaró elem nem keletkezik. A hidrogén-peroxid a
behatási idő végére oxigénre bomlik el.
Megfelelően dozírozva biztonságot nyújt mind a betegek, mind az egészségügyi szakszemélyzet számára.

LEHETSÉGES FORMÁI :

 • Napi fertőtlenítésre

Ajánlott az eljárást minden nap a szokásos takarítás után
elvégezni ahhoz, hogy a helyiség alap csíraszáma nulla felé
közelítsen vagy elérje azt.
Ajánlott oldat és dózis: Nocolyse 1ml/m3/nap

 • Periodikus pl. hetenkénti használat részeként

A mechanikus szennyeződésektől megtisztított helyiségben alkalmazható a tisztítás és felszáradás után.
Nagyban növeli a fertőtlenítés hatékonyságát, mert minden nehezen elérhető helyre is eljut a szer és
100%-ban kifejti hatását.
Ajánlott oldat és dózis: Nocolyse One Shot 3ml/m3/alkalom

 • Zárófertıtlenítés során

Súlyosan fertőzött elkülönítő helyiségek mechanikus tisztítása előtt és után egyaránt ajánlott a kezelés
elvégzése. Előtte azért, hogy jobban tudjuk védeni a takarítást végző személyzetet, utána azért, mert így hatékonyabbá tudjuk tenni a zárófertıtlenítést, így hamarabb sikerül negatív leoltási eredményt kapni.

Ajánlott oldat és dózis: Nocolyse One Shot 5ml/m3/ alkalom

 

 

NOCOSPRAY Aeroszolos térfertőtlenítő gép:

 

 

 

 

 

Az ASP GLOSAIR. 400 rendszer

hidrogen-peroxidot használ ezüst kationokkal, mely
keveréket ködde porlasztja, és úgy dekontaminálja a 10 m3.200 m3 méret. szobákat.
Ez a fertőtlenítőszer (hidrogen-peroxid, 50 ppm ezüst kationok) 2 literes leplombált
patronok formájában kapható.


Az ASP GLOSAIR. 400 dekontaminálasi folyamat 3 szakaszból áll:

 • Az első szakasz a diffuzió, amely során a hidrogen-peroxid és ezüst kation oldat folyadékból kis szemcséjű köddé alakul, melynek átlagos részecskemérete 8.12 μ, és ezek a részecskék elektromosan töltöttek. A köd szétterjed a szobában, és elkezdi kifejteni a hatasat a szoba felületein található mikroorganizmusokon. A felhasznaló programozza be a rendszerbe a kezelni kivant szoba méreteit. A kezelni kivant szoba meretei alapjan a rendszer automatikusan kiszámítja a fertőtlenítő szetszórando mennyiseget, valamint a szórási időt. A rendszer átlagosan 6 ml/m3 fertőtlenítőt bocsát ki 30 ml/perc atlagos sebesseggel.
 • A masodik szakasz a kontaktidőből áll, mely soran a köd reakcióba lép a felszíneken levő szennyező organizmusokkal. A hidrogen-peroxid és az ezüst kationok együttes hatása nagymértékben csökkenti a kórokozók típusok széles spektrumának mennyiséget. A kontaktidő jellemzően 2 óra.
 • A harmadik es egyben végső szakasz a szellőztetés, amely réven a fertőtlenítőszer koncentrációja olyan biztonságos szintre csokken, hogy újra be lehessen lepni a szobába.

Az ASP GLOSAIR. 400 rendszer nem helyettesíti a kézi tisztítást, hanem az ASP GLOSAIR. 400 rendszer inkább kiegészítő eljárásként szolgál, hogy csökkentse a kockázatokat olyan területeken, ahol szennyeződés vagy fertőzés nagy valószínűséggel fordul elő.

Hatásmechanizmus:

Az ASP GLOSAIR. 400 rendszer a hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldatot köddé alakitja. A köd dekontaminalja a felszíneket az olyan környezetekben, mint például kórházak, egészségügyi intézmények, kereskedelmi és ipari üzemek, és más területeken, ahol csökkenteni kell a szerves szennyeződést.
A hidrogen-peroxid egy ismert oxidalo anyag, mely a hidroxil szabad gyökök segítségével elpusztítja a mikroorganizmusokat. A hidroxil szabad-gyök, mivel rendkívül reaktív, megtámadja a membránlipideket, a DNS-t és más létfontosságú sejtalkotó elemeket.
Az ezüst kationok a proteinszintézis gátlásával inaktiváljak a mikroorganizmusokat. A hidrogen-peroxid és az ezüst kationok egyedi kombinációja hatékony kettős mechanizmust biztosít a mikroorganizmusok elpusztítására.

Az ASP GLOSAIR™ 400 rendszer az ASP GLOSAIR™ 400 patronnal együtt alkalmazva hidrogén-peroxid és ezüst kation ködöt bocsát ki, dekontaminálva a kórházakban, laboratóriumokban és egyéb – csökkent „alacsonyabb szintű szennyeződést-t igénylő – területeken található felületeket. A folyamat csökkenti a szerves szennyeződés szintet. A technológia olyan felületek széles skálájának dekontaminálására használható, amelyek csak kézileg tisztíthatók.

 


 

 

 

Bejelentkezés

 

 

 

Árajánlatkérő

Kérjen ajánlatot közvetlenül, munkatársunktól! 

A közvetlen árajánlatkérés regisztrációhoz kötött, ezért kérjük használja a bejelentkezés ablakot.
Ha még nem regisztrált felhasználónk, kérjük hozzon létre egy fiókot.